UTF-8 Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

UTF-8 Türkçe Karakter Sorunu Çözümü

UTF-8 Nedir ?

UTF-8, 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir. (İng: Unicode Transformation Format 'ın kısaltması). Unicode karakterlerini değişken uzunluklu bayt guruplarıyla kodlamakta kullanılır.
Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir.

 

(UTF-8 Karakter Seti)

 

UTF-8 kodlaması Unicode karakterlerini 1-6 byte uzunluğunda diziler olarak kodlar. ASCII kodlaması içinde 0-127 arasında kalan karakterler aynen kendi kodları ile kullanılır, diğerleri ise byte dizileri haline gelir.

 

UTF-8 Tanımı:

 

Evrensel kodlama ile aynı sayfada farklı lisanları göstermek mümkün olabilmektedir. Ayrıca özel hazırlanmış klavyeler ile matematiksel ifadeleri yazmak da mümkün. Bütün bu farklı karakterler UTF-8 sayesinde aynı sayfada görüntülenebilmektedir. Eski biçem kodlama ile Türkçe karakterlerin - aslında latin alfabesinde olmayan ya da özel işaretli harflerin de - gösterimi için oldukça karışık olan harf ve rakam dizgileri kullanmak gerekiyordu. Mesela Ş harfini yazmak için Ş küçük ş içinse ş yazmak gibi.

 

Örneğin; UTF-8 tabanlı bir index.html yada Php vb. sayfa hazırlıyorsanız, aşağıdaki meta kodunu sayfanın <head> ... </head> tagları arasına ekleyerek üste vermiş olduğum ''utf-8 karakter'' karşılıklarına göre düzenleme yapıyorsunuz..

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">

 

XML tabanlı sayfalar için:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

 

PHP Sayfalarda Türkçe Karakter Hatasına, Çözüm

 

PHP, kodları ile kodlanmış sayfalarda oluşan Türkçe karakter hatası için aşağıdaki header kodu kullanarak sorunu çözebilirsiniz.

 

header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');

 

Veritabanından Oluşan Türkçe Karakter Hatası Çözümü

 

Öncelikle Websayfanız yukarıdaki gösterildiği gibi html veya php sayfaya göre türkçe karekter kodlamasını ekleyin. Veritabanızda karekter kodlamasını utf8-general-ci yaparsanız türkçe hatası yaşamazsınız.

 

mb_convert_encoding() fonksiyonu ile Türkçe karakter çözümü

 

Php projelerinde genelde karşılaşılan genel sorunlardan bir tanesi Türkçe karakter hatasıdır. Başka bir siteden veri alırken karakter kodlaması uyuşmazlığından türkçe karakterler yerine soru işareti ( ? ) geldiğini görürüz fakat bu tarz bir sorunu klasik yöntemler ile çözümlenmeyebilir, bunun içinde mevcut bir fonksiyon var Php projelerinizde mb_convert_encoding() fonksiyonunu kullanarak istediğiniz karekter kodlamasından istediğiniz karekter kodlamasına çevirebilirsin. Bu fonksiyonu diğer türkçe karekter problemlerinde de (Veri tabanında türkçe karekter hatasında) kullanabilirsiniz.

 

Sözdizimi:

 

mb_convert_encoding ( metin, kodlamaya, kodlamadan)

 

Paremetreler:

 

metin : Gereklidir. Karekter dönüşümü yapılacak metin

 

kodlamaya : Gereklidir. Metnin dönüştürülmekte olduğu kodlama türü.

 

kodlamadan : İsteğe bağlı. Dönüştürmeden önce karakter kodu adlarıyla belirtilir. Bu, bir dizi veya virgülle ayrılmış numaralandırılmış bir listedir. Belirtilmezse dahili kodlama kullanılacaktır.

 

"auto" değeri de belirtilebir. Bu takdirde, "ASCII, JIS, UTF-8, EUC-JP, SJIS" algı sırası kullanılır

 

UTF-8 Türkçe Karakter Kaşılıkları:

 

Büyük Harfler İçin UTF-8 Karşılıkları:

 

Ü / Ãœ
Ş / Å
Ğ / Ä
Ç / Ç
İ / Ä°
Ö / Ö

 

Küçük Harfler İçin UTF-8 Karşılıkları:

 

ü / ü
ş / ÅŸ
ğ / ÄŸ
ç / ç
ı / ı
ö / ö

 

Çeşitli Özel Karakterler İçin UTF-8 Karşılıkları:

 

€ / &euro;
£ / &pound
« / &laquo;
» / &raquo;
• / &bull;
† / &dagger;
© / &copy;
® / &reg;
° / &deg;
µ / &micro;
· / &middot;
– / &ndash;
— / &mdash

Sosyal Medya & Dijital Pazarlama Hizmetlerimizi İncelediniz mi?

Pazarlama her zaman kitlenizle doğru yerde ve doğru zamanda bağlantı kurmakla ilgilidir. Bugün, bu, onlarla zaten zaman harcadıkları yerde buluşmanız gerektiği anlamına geliyor: internette.

İlginizi çekebilir...
Web Yazılım SMTP 554 Hata Kodları ve Açıklamaları
SMTP E-mail gönderimleri sırasında oluşan 554 hata kodları ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Gönderim sırasında yaşadığınız sorunları buradaki h...
Web Yazılım Com.tr Domain Nasıl Alınır?
İnternet üzerinde en çok kullanılan web sitesi uzatantıları “.com ve .net” tir. Son zamanlarda “.tr” uzantılı alan adlarının kullanıcılar tarafından b...
Volantis firmasına yapmış olduğumuz projeyi incelemek istemez misiniz ?