MD5-SHA1 Şifre Oluşturucu

MD5 (128 bit) ve SHA1 (160 bit) , iletilen bayt yapısına dayalı bir karma oluşturarak bilgileri şifrelemek için kullanılan şifreleme karma işlevleridir.

MD5 çok güvenli bir karma algoritma olmamasına rağmen, çarpışma saldırılarına karşı savunmasız olduğundan, dosya bütünlüğünü kontrol etmek için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı MD5 karmasına sahip iki farklı dosya oluşturmanın mümkün olduğu gösterilmiştir. SHA1, ilkeleri bir şekilde MD5'inkine dayanmasına rağmen, çok daha güvenli bir karma algoritmasıdır. Genel kullanım için, hem MD5 hem de SHA1 çok verimlidir ve büyük olasılıkla bir süre daha kullanılacaktır.
.NET'te System.Security.Cryptography ad alanı, MD5 ve SHA1 karma oluşturmayı kolaylaştıran sınıflara erişim sağlar.
Han Elektronik Standı firmasına yapmış olduğumuz projeyi incelemek istemez misiniz ?